GachCraft

Chào mừng đến với
Danh sách mấy thằng ngu phạm Luật GachCraft.

Bạn muốn được ân xá? Hãy viết bản kiểm điểm và gửi lên Group Facebook rồi chờ Admin xem xét.
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/gachcraft